KONTAKT
ul. Piaski nad Rzeką 3,
25-559 Kielce
tel: 41-394-83-54,    502-136-721,    794-362-011

 

O FIRMIE    OFERTA    CENNIK     KONTAKT  
 
 
 

Obsługa księgowa
• Prowadzenie ksiąg handlowych
• Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów
i rozchodów
• Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
• Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów
dla celów podatku od towarów i usług
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
• Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
• Przygotowywanie/zmiany zakładowych planów kont
• Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat
oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
• Sporządzanie deklaracji z tytułu podatku dochodowego
• Sporządzanie deklaracji do GUS

 
 
 
© IGANET Sp. z o. o. 2014 | wszelkie prawa zastrzeżone

projekt i wykonanie | 17web.pl