KONTAKT
ul. Piaski nad Rzeką 3,
25-559 Kielce
tel: 41-394-83-54,    502-136-721,    794-362-011

 

O FIRMIE    OFERTA    CENNIK     KONTAKT  
 
 
 

Rachunkowość zarządcza
• Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa
• Analiza wskaźnikowa
• Analizy wymagane corocznie zakresem sprawozdania z działalności spółki
• Budżetowanie/prognozowanie danych finansowych
• Ocena wyniku finansowego
• Analizy związane z optymalizacją kosztową
w przedsiębiorstwie
• Sporządzanie innych specyficznych analiz
z zakresu rachunkowości zarządczej
Ponadto na życzenie Klienta:
• pomagamy przy uzyskaniu finansowania: kredyty bankowe, leasing, faktoring, pożyczki, poręczenia, promesy kredytowe
• uczestniczymy w procesie negocjacji
z instytucjami finansowymi
• doradzamy w procesie inwestycyjnym
• szukamy optymalnych rozwiązań w zakresie finansowania inwestycji
• przygotowujemy:
- wnioski kredytowe
- wnioski o dofinansowanie, (Urzędy Pracy, Fundusze UE)
- biznes plany lub studium wykonalności, projekcje finansowe
• analizujemy możliwość pozyskania wsparcia
z funduszy europejskich oraz pomoc w doborze programu, który daje największe szanse
na uzyskanie dotacji
• prowadzimy obsługę procesu aplikacyjnego obejmującą przygotowanie wniosku
o dofinansowanie, wraz z innymi dokumentami zgodnymi z wymogami programu
• prowadzimy nadzór nad realizacją projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w zakresie rzeczowym, dokumentacji księgowej
oraz harmonogramu, przygotowanie wymaganych raportów oraz rozliczenie dotacji
 

 
 
 
© IGANET Sp. z o. o. 2014 | wszelkie prawa zastrzeżone

projekt i wykonanie | 17web.pl